Picknick har stängt ned

Picknick startades den 2 mars 2008 och stängdes ned den 30 juni 2023. Tack för all tid tillsammans!

Det går inte längre att skicka pickpost, men du kan fortfarande skicka vanlig post.

Picknick
c/o Martin Pola
Drottninggatan 73 A
111 36 Stockholm

Picknicken du aldrig behöver lämna